Services

AS A SERVICE

De dienstverlening van processmanagement as a service kan zoals de naam al aangeeft “as a service” worden afgeroepen.

Wij leveren de mensen en de middelen om er voor te zorgen dat uw organisaties actueel inzicht heeft in uw processen top het niveau dat wij daarover hebben afgesproken.

Onderdeel van de overeenkomst kan zijn dat wij uw organisatie stapsgewijs naar een hoger inzicht niveau helpen of dat wij uw partners in het ecosysteem ondersteunen ook hun processen beter in kaart te brengen om tot een betere afstemming te komen.

Het inzicht dat wij kunnen brengen loopt volgens een vast patroon. Inzicht op het eerste niveau stelt ons in staat het tweede niveau te bereiken en zo verder.

WORKSHOP

Wij verzorgen ook workshops om onze kennis en aanpak te delen. Deze workshops gaan uit van een specifiek doel en wat onze aanpak is om zo’n doel te bereiken.

TRAINING

Naast de workshop waar wij inzicht geven gaat de training een stap verder. In de training leiden wij mensen op om zelf processen in kaart te brengen. Vanuit een duidelijk waarom, via het wat naar het hoe en vooral hoe je in dat proces niet vastloopt in te veel detail en het gevoel van eigenaarschap bij de betrokken rollen in het proces bijbrengt.

ADVIES

Tot slot leveren wij ook adviesdiensten, het traditionele “uurtje factuurtje” als u nog geen gebruik wenst te maken van de “as a service” dienstverlening.